برگزاری دوره های حضوری - آنلاین و آفلاین

اهل رشد که باشی شرایط برات بی معناست

7610

70هزار دانشجو

78

برگزاری 68 دوره آموزشی

3261

هیپنوتیزم بیش از 3000نفر

ثبت نام دوره های نیمه خصوصی در شهرهای تهران و شیراز

رویدادهای پیش رو

نظر شرکت کنندگان درخصوص دوره های آموزشی

رضایت دانشجویان

آخرین خبرها

با ما همراه باشین