پکیج آموزشی هیپنوتیزم مقدماتی

لیست تگ ها


خرید دوره

برای مشاهده دوره آموزشی باید خرید کنید .


5,000,000 تومان
3,400,000 تومان
پکیج آموزشی هیپنوتیزم مقدماتی

هیپنوتیزم چیست 
هیپنوتیزم یک تغییر حالت مغزیست
 هیپنوتیزم یک فرایند جابجایی فرکانس‌های مغزیست
 هیپنوتیزم قرار گرفتن در فرکانسهای پایین مغزی هست هیپنوتیزم یک خواب مصنوعیست
 هیپنوتیزم تغییر در امواج مغزی و رفتن به امواج مغزی آرام بخش است 
هیپنوتیزم دریچه ورود به ضمیر ناخودآگاه هست 
هیپنوتیزم ارتباط با درون هست هیپنوتیزم آرام سازی ذهن هست
هیپنوتیزم روشی برای پاکسازی تک تک سلول های بدن هست 
هیپنوتیزم روشی برای درمان خیلی از بیماریها هست 
هیپنوتیزم روشی برای ترک بسیاری از عادت های بد زندگیست
هیپنوتیزم  یک روش میانبر برای رسیدن به آرزوها و موفقیت  هاست 
هیپنوتیزم روشی برای رویابینی آگاهانه هست و هیپنوتیزم به دو صورت خود هیپنوتیزم و دگر هیپنوتیزم انجام می‌شود
خودهیپنوتیزم حالتیست که خود شخص  برای خود ایجاد میکند ولی دگر هیپنوتیزم روشیست که شخص توسط هیپنوتیزم وارد خواب هیپنوتیزمی می شود
 انسان دو نوع ضمیر یا ذهن دارد
 ضمیر خودآگاه 
ضمیر ناخودآگاه
 ضمیر خودآگاه همون ذهنیست که طی روز فعال هست
 انسان از طریق ضمیر خودآگاه زندگی روزمره خود را ادامه می‌دهد
 ضمیر خودآگاه انسان برای تحرک و فعالیت لازم است 
از ضمیر خودآگاه به عنوان کارخانه تولید فکر یاد می‌شود ضمیر خودآگاه انسان در فرکانس‌های بالای مغزی فعال هست 
ضمیر خودآگاه اگر از حالت طبیعی خود خارج شود مشکل ساز میشود 
فعالیت بیش از حد ضمیرخودآگاه را نشخوار ذهنی می‌گویند
پس نشخوار ذهنی باعث از تعادل خارج شدن انسان یا ضمیر خودآگاه انسان می شود و  نشخوار ذهنی باعث سلب آرامش و آسایش انسان می‌شود شخصی که نشخوار ذهنی دارد آرام و قرار ندارد
 نشخوار ذهنی باعث تحلیل انرژی در انسان می شود
 نشخوار ذهنی اگر درمان نشود موجب بیماری در وجود انسان میشود 
برای درمان نشخوار ذهنی باید ضمیر خودآگاه شخص را آرام کرد
 در حالت نشخوار ذهنی حتی شخص در محل‌های ساکت نیز اذیت می‌شود 
نشخوار ذهنی امروز یکی از مشکلات جدی جامعه و روانشناسان در درمان خیلی از بیماریها است

خود هیپنوتیزم فرایندی است که شخص وارد  درون خود می شود 
با فرآیند خود هیپنوتیزم انسان خودش با ضمیر ناخودآگاه خودش ارتباط می‌گیرد با فرآیند خود هیپنوتیزم انسان می‌تواند به خود درمانی بپردازد با فرایند خود هیپنوتیزم انسان می‌تواند از استرس و اضطراب خودش را رها کند
 با فرآیند خود هیپنوتیزم انسان می‌تواند به آرامش قابل قبولی خودشو برسونه
 با خود هیپنوتیزم انسان می‌تواند در اوج شادی قرار بگیرد 
با فرآیند خود هیپنوتیزم انسان می‌تواند تک تک سلولهای بدنشو شستشو بده
با فرآیند خود هیپنوتیزم انسان می تواند به اهداف و آرزوهای  خود پرداخته و اون هارامحقق ببخشد
با فرآیند خود هیپنوتیزم انسان می‌تواند  به موفقیت‌های خیلی خوبی برای خودش رقم بزند
با فرایند خودهیپنوتیزم انسان می‌تواند رو شغل خوب و آینده درخشان کار کند
 با فرایند خودهیپنوتیزم انسان می تواند خیلی از غیر ممکن ها را ممکن کند و همه چیز را برای خودش تحقق ببخشد 
پس فرایند خود هیپنوتیزم فرایندی است که بدون نیاز به هزینه اضافی و وسایل خیلی پر هزینه می تواند خودش به راحتی رو خودش کار کند
دگر هیپنوتیزم چی هست؟ دگر هیپنوتیزم فرایندیست که شخص از طریق یک هیپنوتیزور به درونش وصل میشود
هیپنوتیزور شخص را وارد ضمیر ناخودآگاهش می‌کند 
هیپنوتیزور با فرآیند دگر هیپنوتیزم شخص را در امواج پایین مغزی قرار می‌دهد 
دگر هیپنوتیزم باعث می‌شود که هیپنوتیزور به راحتی روی خیلی از بیماریهای شخص کار کند و هیپنوتیزور با فرآیند دگر هیپنوتیزم می تواند پاکسازی ضمیر ناخودآگاه را برای شخص انجام بدهد
 طی فرآیند دگر هیپنوتیزم هیپنوتیزور می تواند خیلی از باورهای غلط را از ذهن شخص  پاکسازی کند و طی فرآیند دگر هیپنوتیزم هیپنوتیزور می‌تواند حتی شخص را به زندگی های گذشته وارد کند طی فرایند دگر هیپنوتیزم هیپنوتیزور می تواند خیلی از عادات بد یا گذشته ی ناخوشایند را از ذهن شخص پاک کند و طی فرآیند دگر هیپنوتیزم هیپنوتیزور می‌تواند شخص را از زندگی های گذشته خود مطلع نماید و رسالت زندگیش را بهش نشون بدهد
 در این قسمت در مورد ذهن صحبت کنیم قسمت برتر ذهن ضمیر ناخودآگاه نامیده میشود ضمیر ناخوداگاه بایگانی روح انسان هست
ضمیر ناخودآگاه رابط جسم و روح انسان هست
 ضمیر ناخودآگاه سازنده ی جسم انسان است در ضمیر ناخودآگاه هست که خیلی چیزها ذخیره می‌شود 
از ضمیر ناخودآگاه به عنوان کودک درون یا خدای درون یاد میشود
 از طریق ضمیر ناخودآگاه میتوان به زندگی های گذشته(تناسخ) سفر کرد 
در اثر اتصال با ضمیر ناخودآگاه می توانیم از زندگی های گذشته خود(تناسخ) سفر کرد 
خیلی از مسائل زندگی های گذشته (تناسخ) در ضمیر ناخوداگاه بایگانی میشود
ضمیرناخوداگاه آکاشیک
روح انسان هست
 آکاشیک روح انسان با آکاشیک هستی در ارتباط است 
آکاشیک جایی هست که اطلاعات در آنجا نگهداری می‌شود
 در آکاشیک هستی تمام اطلاعات هستی ودر آکاشیک انسان اطلاعات انسان نگهداری می‌شود
بین آکاشیک روح انسان و آکاشیک اصلی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد از طریق اتصال به آکاشیک روح می تواند از رسالت  زندگی خود باخبر شود 
تناسخ همان زندگی های گذشته است
 زندگی های گذشته برای( همه انسان‌ها) وجود دارد انسان با تکرار زندگی های گذشته خود که در هر مرحله تبدیل صورت می‌گیرد می‌تواند از تناسخ خود با خبر شود
 خیلی از تناسخ یا زندگی های گذشته انسان در ضمیر ناخودآگاه بایگانی میشود در مسیر تکامل دانستن  زندگی های گذشته یا تناسخ کمک  تکامل می تواند باشد 
زندگی های گذشته یا تناسخ افراد با هم متفاوت است 
تناسخ هرکس در بایگانی روح که همان ضمیر ناخودآگاه او هست ثبت می‌شود
 دانستن تناسخ یا زندگی‌های کمک گذشته کمکی برای انسان در جهت حرکت در مسیر درست زندگیش و تکامل روحش میباشد
 بعضی از تفکر ها به تناسخ یا تکرار زندگی گذشته اعتقاد ندارند 
هیپنوتیزم درمانی یکی از بهترین درمان هاست که از طریق ضمیر ناخودآگاه شکل می‌گیرد 
درهیپنوتیزم درمانی از طریق ضمیر ناخودآگاه عمل می‌کنیم 
در هیپنوتیزم درمانی با حذف یا کم کردن یا افزودن چیزهایی به ضمیر ناخودآگاه عمل می‌کنیم
هیپنوتیزم درمانی توسط هیپنوتیزور ماهر و با تجربه انجام میشود 
در هیپنوتیزم درمانی سوژه در امواج پایین مغزی آلفا درمان می‌شود وهیپنوتیزم درمانی هیچ خطری برای شخص ندارد و اینکه هیپنوتیزم درمانی استاد صدرا صدیق یکی از بهترین و قابل اعتماد ترین مراکز انرژی درمانی هست
 در هیپنوتیزم درمانی هیپنوتیزور باید در تمامی مراحل هیپنوتیزم  کنترل سوژه را در اختیار داشته باشد در هیپنوتیزم درمانی به تعداد متعدد سوژه تحت درمان قرار گیرد علاوه بر هیپنوتیزم درمانی روشی دیگری برای درمان به نام انرژی درمانی وجود دارد


ردیف توضیحات -
1 آماده سازی کالبد پارت 1 برای مشاهده باید خرید کنید
2 آماده سازی کالبد (تخلیه انرژی منفی پارت 2) برای مشاهده باید خرید کنید
3 آماده سازی کالبد(افزایش انرژی پارت 3) برای مشاهده باید خرید کنید
4 آماده سازی کالبد(حفاظ انرژی پارت4) برای مشاهده باید خرید کنید
5 آماده سازی کالبد(حمام پرانیک پارت5) برای مشاهده باید خرید کنید
6 هیپنوتیزم مقدماتی پارت A برای مشاهده باید خرید کنید
7 هیپنوتیزم مقدماتی پارت B برای مشاهده باید خرید کنید
8 هیپنوتیزم مقدماتی پارت C برای مشاهده باید خرید کنید
9 هیپنوتیزم مقدماتی پارت D برای مشاهده باید خرید کنید
10 آماده سازی کالبد پارت E برای مشاهده باید خرید کنید
11 هیپنوتیزم مقدماتی پارت F برای مشاهده باید خرید کنید
12 هیپنوتیزم مقدماتی پارت G برای مشاهده باید خرید کنید
13 هیپنوتیزم مقدماتی پارت H برای مشاهده باید خرید کنید