کندالینی

لیست تگ ها

کندالینی

کندالینی  نیروی خدادادی و ذاتی در وجود همه انسانها هست
انرژی کندالینی بین چاکرای ۱ و ۲ نهفته هست
 نام دیگر انرژی کندالینی به 《مار کندالینی》معروف هست
 بیداری انرژی کندالینی با درد جسمی همراه هست
انرژی کندالینی در یکایک چاکراهای انسان توقف میکند تا به چاکرای تاج برسد 
بیشترین توقف انرژی کندالینی در چاکرای قلب انسان است

 هدف از بیداری انرژی کندالینی رساندن انسان به اشراق می باشد در خیلی از درمانگرهای ماهرانرژی  کندالینی بیدار می باشد 
اشراق چیست
اشراق اوج رشد آگاهی انسان هست 
اشراق همان  اوج تکامل روحی انسان است اشراق در بازشدگی کامل چاکرای ساهاسارا 
 صورت می‌گیرد
 هدف از بیداری انرژی کندالینی رساندن انسان به اشراق هست در اوج اشراق چشم سوم(حس ششم) کاملاً فعال می‌شود و عارفان بزرگ ما چون مولانا و شمس به اشراق کامل و بیداری روحی رسیده بودند استرس و اضطراب 
استرس و اضطراب یکی از سموم بی نشانه و خطرناک در وجود انسان هستند 
استرس واضطراب باعث دلشوره و دلهره و بیقراری می شوند ا
سترس واضطراب باعث مشکلات گوارشی در وجود انسان میشوند استرس و اضطراب می تواند به دیابت و کبد چرب منجر شود
استرس و اضطراب باعث مشکلات روحی روانی در شخص می‌شود استرس و اضطراب از ضعف کارکرد چاکرای  مانی پورا ایجاد می‌شود  استرس و اضطراب دراز مدت باعث افسردگی در شخص می‌شوند استرس و اضطراب باعث نا متعادل شدن فشار خون و ضربان قلب میشوند افسردگی اوج عدم تعادل روحی و روانی است
در افسردگی انگیزه انسان دچار اختلال می‌شود 
یعنی انسان بی‌انگیزه می‌شود 
در افسردگی شخص همیشه غمگین است در افسردگی روابط شخص با اطرافیان ضعیف میشود
 در افسردگی پیشرفته  شخص از زندگی کردن مایوس می‌شود و افکار خودکشی را در سر می‌پروراند در افسردگی پیشرفته امکان تفکرات خودکشی در شخص ایجاد میشود 
افسردگی جز بیماریهایست که با هیپنوتیزم درمانی قابل درمان هست