انرژی درمانی

لیست تگ ها


خرید دوره

برای مشاهده دوره آموزشی باید خرید کنید .


0 تومان
انرژی درمانی
انرژی درمانی

انرژی درمانی روشی نوین درمانی در جهان میباشد که درمان بدون دارو محسوب میشود.
دارو و عوارض آن بر کسی پوشیده نیست،اما آیا میتوان به انرژی درمانی اعتماد داشت؟
همانطور که میدانید چاکراها منابع تولید انرژی در بدن انسان هستند، وقتی این هفت چاکرا دچار عدم تعادل شود، چه پرکار و چه کم کار، باعث بهم ریختگی در ترشح هورمونها خواهد شد و غدد فیزیولوژیکی بدرستی فعالیت نخواهند کرد،همین عدم تعادل باعث بهم ریختگی در سراسر بدن خواهد شد.
اگر این عدم تعادل مدت دار شود،مزمن میشود و باعث بروز بیماریهای جسمی و روحی میشود.
انرژی درمانی روشی بدون عوارض که هر مقدار بدن و چاکرا خودش نیاز داشته باشد دریافت میکند تا به تعادل برسد، البته حتما نباید بیمار بود تا متعادلسازی شکل بگیرد افرادی که میخواهند از نظر انرژیکی قدرتمند بمانند و همیشه سالم و تندرست باشند نیز میتوانند از این روش بهره مند گردند


ردیف توضیحات -