یوگای خنده

لیست تگ ها


خرید دوره

برای مشاهده دوره آموزشی باید خرید کنید .


10,000 تومان
یوگای خنده
یوگای خنده

خنده درمانی یکی از شیوه های مدرن درمانی است که در تسریع و بهبودی درمان نقش بسزایی دارد.همانطور که در مورد یوگا که یک ورزش جسمانی و روحانیست، یوگای خنده نیز روشیست کاربردی از تنفس و تکنیکهای مختلف که باعث آرامش، خلاقیت، آشتی با کودک درون، تعادل در ترشح هورمونها، بالا رفتن اعتماد به نفس، بالا رفتن کارایی فردی و اجتماعی میشود.


ردیف توضیحات -